Pagina 1 di 2

Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 06/06/2019 - 21:55
da Admin
Pr. Clemente Papi (15:35) - Handicap Disce - 6.500€ - Pista Circol (Trio)
N° (stec.)Cavallo (peso)Fantino
1 (3)Poolstock (74kg) A.ferramosca
2 (4)Zar Dei Grif (72kg) F.mazzoleni
3 (1)Ali's Legend (69kg) V.tavazzani
4 (5)Bacon* (67kg) N.casati
5 (6)Holy Song (67kg) Mar.traverso
6 (2)Mujas* (67kg) F.lavatelli


Pr. Pegherolo (16:15) - Handicap Di Mi - 5.500€ - Pista Circol (Trio)
N° (stec.)Cavallo (peso)Fantino
1 (6)Clerke* (61kg) S.mulas
2 (4)Kelvin Hall (57,5kg) An.deias
3 (7)Rosenquist (57kg) I.rossi
4 (5)Grey Anita (54,5kg) D.di Tocco (a)
5 (1)Amelin (53,5kg) Gab.cannarella (a)
6 (2)Zurbaran* (53,5kg) C.fiocchi
7 (3)Airvi* (50,5kg) G.cabitza (a)


Pr. Baggio (16:45) - Condizionata - 16.500€ - Pista Media (Trio)
N° (stec.)Cavallo (peso)Fantino
1 (3)Cielo D'irlanda (55kg) C.fiocchi
2 (4)Cima Fire (58,5kg) S.mulas
3 (5)Commander Girl* (55kg) S.urru
4 (8)Deria* (55kg) Ant.fresu
5 (6)Piazza Di Siena (55kg) L.maniezzi
6 (7)Rose And Crown (58,5kg) D.vargiu
7 (1)Thewayumakemefeel (55kg) A.mezzatesta
8 (2)Zolushka (55kg) D.di Tocco (a)


Pr. Terrazzano (17:25) - Handicap Di Mi - 5.500€ - Pista Circol (Trio)
N° (stec.)Cavallo (peso)Fantino
1 (7)Duchamp (62kg) L.maniezzi
2 (1)Arboc De L'alguer (57,5kg) S.urru
3 (2)Sharkattack (57kg) D.vargiu
4 (3)Dormiglione (53kg) D.di Tocco (a)
5 (4)Auronti (52,5kg) An.deias
6 (5)Cima Nera (50,5kg) Gab.cannarella (a)
7 (6)Drive Me Home (51kg) I.rossi
8 (8)Whatpeopleprefer (50kg) P.emmanuele


Pr. Ello (18:00) - Handicap - 8.800€ - Pista Circol
N° (stec.)Cavallo (peso)Fantino
1 (2)Ardent Steps (63,5kg) C.colombi
2 (3)Houskhel (60kg) F.branca
3 (6)Rock Power (58kg) D.vargiu
4 (1)Air Force Zulu (56,5kg) Ant.fresu
5 (5)Rapture (56,5kg) I.rossi
6 (4)Dragon Billy (56kg) A.mezzatesta
7 (10)King Winker (55,5kg) C.fiocchi
8 (11)Lontananza (54,5kg) D.di Tocco (a)
9 (12)Olaya De L'alguer (54,5kg) S.urru
10 (7)King Of Watson (50kg) R.iacopini (a)
11 (9)Sopran Nossol (50kg) An.deias
12 (8)Daisy Due (50,5kg) Gab.cannarella (a)


Pr. Karla Willer (18:35) - Handicap Limit - 15.400€ - Pista Media (Trio)
N° (stec.)Cavallo (peso)Fantino
1 (2)Party Goer* (63kg) C.fiocchi
2 (3)Prigioniera* (59,5kg) D.di Tocco (a)
3 (4)Lorenda (58kg) D.vargiu
4 (6)Pizzo Carbonara (56kg) S.urru
5 (5)Ballot Box (54kg) F.branca
6 (7)Laser Ray* (54kg) Ant.fresu
7 (8)Eufemia (51,5kg) I.rossi
8 (1)Poppet's Lachy (51kg) R.iacopini (a)

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 07/06/2019 - 12:32
da Markus
1) 1 POOLSTOCK, ris. 3 Ali's Legend
2) 4 GREY ANITA, ris. 5 Amelin
3) 3 COMMANDER GIRL, ris. 2 Cima Fire
4) 2 ARBOC DE L'ALGUER, ris. 4 Dormiglione
5) 1 ARDENT STEPS, 6 Dragon Billy
6) 6 LASER RAY, ris. 2 Prigioniera

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 07/06/2019 - 16:55
da attilino
1)  4    r  1
2)  2   r  5
3)  1   r  7
4)  2   r   7
5)  4   r  9
6)  6   r  3
 

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 07/06/2019 - 19:37
da maurizio1971
"corsa 2ris4
2"       7ris1
3"       1ris5
4"       6ris5
5"       10ris8
6"       3ris4
 

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 07/06/2019 - 21:36
da pacman
1) 4 Bacon - Ris. 3
2) 1 Clerke - Ris. 4
3) 7 Thewayumakemefeel - Ris. 1
4) 2 Arboc De L'Alguer - Ris. 1
5) 2 Houshkel - Ris. 1
6) 1 Party Goer - Ris. 6

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 07/06/2019 - 23:03
da dosankos
1 corsa 2 ris 1
2 corsa 2 ris 1
3 corsa 6 ris 5
4 corsa 2 ris 5
5 corsa 9 ris 4
6 corsa 5 ris 3

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 08/06/2019 - 7:05
da Stefano68
1 corsa 3 riserva 5. 2 corsa 2 riserva 3. 3 corsa 2 riserva 8. 4 corsa 2 riserva 7. 5 corsa 10 riserva 1. 6 corsa 1 riserva 7

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 08/06/2019 - 7:14
da Viking
1) 1 Poolstock    riserva   3 Ali's legend
2) 3 Rosenquist    riserva   6 Zurbaran
3) 1 Cielo d'irlanda    2 Cima fire
4) 2 Arboc de l'alguer    riserva  3 Sharkattack
5) 1 Ardent steps    riserva   5 Rapture
6) 7 Eufemia    riserva    1 Party goer
:) ;)

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 08/06/2019 - 11:13
da orecchielunghe
1. corsa 1 Poolstock / riserva 2 Zar Dei Grif
2. corsa 5 Amelin / riserva 6 Zurbaran
3. corsa 2 Cima Fire / riserva 7 Thewayumakemefeel
4. corsa 2 Arboc De L'Alguer / riserva 4 Dormiglione
5. corsa 1 Ardent Steps / riserva 2 Houskhel
6. corsa 1 Party Goer / riserva 6 Laser Ray

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 08/06/2019 - 12:07
da estac di omar
1^ 3 Ali's Legend                            ris. 4 Bacon
2^ 6 Zurbaran                                ris. 5 Amelin
3^ 8 Zoluska                                  ris. 6 Rose and Crown
4^ 4 Dormiglione                           ris. 2 Arbouc de L'Alguer
5^ 9 Olaya de L'Alguer                   ris. 6 Dragon Billy
6^ 2 Prigioniera                             ris. 1 Party Goer

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 08/06/2019 - 12:12
da savinoz
1. corsa 2 Zar Dei Grif / riserva 3 Ali's Legend
2. corsa 7 Airvi / riserva 6 Zurbaran
3. corsa 1 Cielo D'irlanda  / riserva 7 Thewayumakemefeel
4. corsa 5 Auronti / riserva 4 Dormiglione
5. corsa 6 Dragon Billy / riserva 2 Houskhel
6. corsa 2 Prigioniera / riserva 3 Lorenda

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 08/06/2019 - 12:17
da Spietato
1)  1 POOLSTOCK, ris. 2 Zar dei Grif
2)  6 ZURBARAN, ris. 5 Amelin
3)  2 CIMA FIRE, ris. 1 Cielo d'Irlanda
4)  4 DORMIGLIONE,  ris. 2 Arboc de l'Alguer
5)  9 OLAYA DE L'ALGUER, ris. 4 Air Force Zulu
6)  1 PARTY GOER, ris. 5 Ballot Box

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 08/06/2019 - 12:30
da mauro.rossi
1^  1  ris.  4
2^  7  ris.  1
3^  8  ris.  1
4^  2  ris.  4
5^  4  ris.  2
6^  3  ris.  4

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 08/06/2019 - 12:48
da Henry Miller
1. corsa 2 Zar Dei Grif           riserva 1 Poolstock
2. corsa 5 Amelin                  riserva 4 Gray Anita
3. corsa 1 Cielo d'Irlanda       riserva 7 Thewayumakemefeel
4. corsa 6 Cima Nera             riserva 2 Arboc De L'Alguer
5. corsa 10 Kings of Watson   riserva 2 Houskhel
6. corsa 8 Poppet's Lachy      riserva 6 Laser Ray

Re: Giornata 3 - Torneo Finale - 08/06/2019

Inviato: 08/06/2019 - 13:25
da gallinelli.cristiano
1) 1. Poolstock ris 3. Ali's Legend
2) 3. Rosenquist ris 5. Amelin
3) 2. Cima Fire ris 8. Zolushka
4) 2. Arboc De L'alguer ris 4. Dormiglione
5) 9. Olaya De L'alguer ris 10. King Of Watson
6) 7. Eufemia ris 6. Laser Ray